Jak wstawić wykres do indeksu porównawczego?

Platforma TWS umożliwia inwestorom przeprowadzanie zaawansowanych analiz technicznych łatwe porównanie rozwoju wybranego instrumentu w formie indeksów odniesienia. Ta opcja będzie doceniana głównie przez osoby handlujące akcjami.

Po zalogowaniu się do platformy, wybierz instrument, którego wykres chcesz wyświetlić. W naszym przypadku wybraliśmy akcje Exxon Mobil (XOM). Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz z akcjami tej firmy, a następnie z menu wybierz Charts 1, a następnie New chart2

1
2
 W następnym kroku, ustaw pożądane parametry wykresu (chart parameters) 1 i naciśnij OK 2. W przykładzie wybieramy roczny wykres liniowy.

1
2
Zobaczysz podstawowy wykres zbudowany na podstawie wybranych wcześniej parametrów.

Aby wyświetlić indykator do wykresu Exxon Mobil (XOM),  kliknij prawym przyciskiem myszy na wykres i w menu, które się pojawi, wybierz opcję Compare to Index (porównaj z indeksem) 1

1
Następnie pojawi się karta z selekcją indeksów do wybrania. Wybierz S&P 500 Stock Index 1 i kliknij OK 2

1
2
Wyświetli się nam graf przedstawiający wykres przedstawiający rozwój ceny akcji firmy Exxon Mobile w porównaniu do indeksu S&P 500.