Rodzaje zleceń na platformie transakcyjnej Trader Workstation (TWS)

Duża różnorodność typów zleceń na platformie TWS daje niespotykane możliwości. W tym artykule przyjrzymy się podstawowym typom zleceń.

LMT: Limit order – zakup lub sprzedaż  jedynie po określonej lub lepszej cenie.

MKT: Market order – zakup lub sprzedaż po obecnej cenie rynkowej.

MTL: Market-to-Limit –zlecenie zostanie zrealizowane wyłącznie po aktualnej cenie rynkowej. Jeśli zrealizowana zostanie tylko część zlecenia, pozostała część zostanie zmieniona na zlecenie z limitem na poziomie ceny, na której pierwsza część zlecenia została zrealizowana.

STP: Zlecenie stop jest realizowane jako zlecenie rynkowe, gdy zostanie osiągnięta określona stop price.

STP LMT: Zlecenie Stop Limit  zostaje aktywowane, gdy cena osiągnie stop price. W przeciwieństwie do poprzedniego typu zlecenia (STP), nie zostaje realizowane jako zlecenie rynkowe, ale jako zlecenie z limitem z określoną ceną.

MIT: Market if Touched. Zlecenie dokona zakupu, jeśli cena spadnie poniżej określonej wartości i sprzeda, gdy wzrosnie do pewnej wartości. Jest to podobny typ zlecenia do zlecenia (STP) z tą różnicą, ze zlecenie zakupu jest umieszczone pod a zlecenie sprzedaży nad ceną rynkową.

LIT: Limit if Touched – zlecenie otworzy zlecenie kupna z limitem (LMT), gdy cena spadnie poniżej określonej wartości. LIT jest podobny do STP LMT z tą różnicą, że jest aktywowany przy osiągnięciu ceny, w przypadku zlecenie kupna poniżej i przy sprzedaży powyżej obecnej ceny rynkowej.

TRAIL: Trailing Stop (ruchome zlecenie) ustala stop cenę na ustalonym poziomie poniżej ceny rynkowej. Wraz z rosnącą ceną na rynku stop-loss przesuwa wybraną przesuwaną stop cenę. W przypadku spadku ceny rynkowej stop loss pozostaje na pierwotnym poziomie. W momencie osiągnięcia stop ceny, zostaje realizowane zlecenie rynkowe.

TRAIL LIMIT: Trailing Stop Limit jest kombinacją Trailing Stop oraz zlecenia STP LMT. W momencie osiągnięcia stop price aktywowane zostanie zlecenie z limitem na poziomie limit price.

TRAIL MIT: Trailing Market if Touched jest podobny do Trailing Stop (TRAIL) z tą różnicą, że zlecenie sprzedaży umieszcza stop price na stałym poziomie poziomie powyżej ceny rynkowej w miejscu poniżej.

TRAIL LIT: Trailing Limit if Touched jest podobny do Trailing Stop Limit (TRAIL LIMIT) instrukcja różni się tym, że zlecenie sprzedaży umieszcza stop price na stałym poziomie powyżej ceny rynkowej, zamiast poniżej.

REL: Relative (Pegged-to-Primary), jest to zlecenie dla traderów intraday poszukających lepszych cen na rynku przy pomocy limit order. Limit price służy jako sufit i offset zwiększa cenę kupna(bid) i obniża cenę sprzedaży (ask), aby zmniejszyć spread pomiędzy ceną kupna i sprzedaży.

RPI: Retail Price Improvement zlecenie jest podobne do zlecenia REL. z jeszcze niższą możliwością offsetu. Zlecenia te zwiększają płynność na rynku i można je powiązać ze wszystkimi innymi poleceniami.

MOC: Market-on-Close zlecenie zostanie wypełnione jako rynkowe po cenie jak najbliżej ceny przy zamknięciu rynku. Na NYSE są one akceptowane i mogą być modyfikowane i anulowane tylko 15 minut  przed zakończeniem.

LOC: Limit-on-Close zlecenie zostanie wypełniona po zamknięciu rynku, jeśli cena przy zamknięciu rynku będzie wyższa niż ustalona limit price. Na NYSE są akceptowane, edytowane i mogą być anulowane tylko 15 minut przed zamknięciem rynku.

PEG BENCH: Pegged to Benchmark zlecenie automatycznie dostosowuje się do ruchu podstawy.

VWAP: Volume-Weighted Average Price lub średnia arytmetyczna cena, która jest zagwarantowana.

Jaki jest czas ważności zleceń?

Platforma TWS umożliwia wprowadzenie ponad 50 inteligentnych zleceń. Jedną ważną cechą przy składaniu każdego zlecenia jest określenie czasu jego ważności.

Podczas obrotu akcjami w USA możesz wybrać sześć rodzajów opcji ważności czasowej.

DAY – Zlecenie zostanie anulowane, jeśli nie zostanie wprowadzane na rynek do końca dnia handlowego.

GTC (Goog-Till-Canceled) – Zlecenie jest ważne do momentu, w którym jest wypełnione lub zostanie anulowane. Zlecenie z GTC zostanie automatycznie anulowane, jeśli nastąpi podział akcji lub jeśli nie logujesz się na platformę handlową przez okres 90 dni.

OPG – Korzystając z OPG możesz wprowadzić instrukcje MOO (Market-on-Open, lub kupić po otwarciu rynku po cenie rynkowej) lub LOO (Limit-On-Open lub zlecenia z limitem na otwarciu rynku).

IOC (Immediate-Or-Cancel) – Natychmiast po dodaniu zlecnia zostanie ono wykonane i zakupi tylko dostępną na rynku ilość a następnie zostaje ono anulowane.

GTD (Good-Till-Date) –Zlecenie jest ważne w systemie do jego ukończenia lub do zamknięcia rynku w z góry ustalonym dniu. Wprowadź dzień, który jest limitem dla zlecenia .

DTC (Day-Till-Cancelled) – Zlecenie bardzo podobne do GDT z tym że w momencie nie osiągnięcia targetu oferta zostaje usunieta z giełdy ale nadal jest w panelu klienta.

FOK (Fill-Or-Kill) – Jeśli po dodaniu zlecenia nie zostanie ono w pełni wypełnione to zotanie automatycznie usunięte – “wszystko albo nic”

Poniżej możesz także wybrać opcję wypełniania zlecenia poza zwykłymi godzinami handlu na giełdzie. Jeśli ta opcja nie zostanie zaznaczona, zlecenie może być wypełnione tylko wtedy, gdy dana giełda jest otwarta.