Jak dodać zlecenie One-Cancel-All?

One-Cancel-All lub OCA zlecenie, które zarządza grupą zleceń, które są sparowane tym samym oznaczeniem na platformie TWS.

Zlecenia są oznaczone tym samym kodem a jeśli jedno z tych zleceń zostanie wypełnione, inne zostaną automatycznie anulowane. W przypadku gdy jedno zlecenie zostanie częściowo wypełnione, inne zostaną proporcjonalnie zredukowane o wypełnioną część. Jeśli zdecydujesz się anulować jedno zlecenie z grupy, wszystkie inne zlecenie w tej grupie zostaną automatycznie anulowane. Jednak w przypadku, gdy jedno ze zleceń zostanie odrzucone, pozostałe zlecenie w grupie będą nadal ważne.

Aby zadać zlecenie, musisz najpierw dodać Grupę OCA, którą można znaleźć na karcie konfiguracji platformy (Edit 1 -> Global configuration 2).

 

1
2
Wybierz trading tools 1, Quote Monitor 2i Default layout 3. W tym oknie wybierz  Order Columns4 a następnie po prawej stronie kliknij polecenie Order Attributes 5 i wybierz OCA Group 6. Kliknij na Add7 i potwierdź klikając OK 8. W ten sposób kolumna została dodana do platformy.

 

1
2
3
4
7
5
6
8
Po tym kolumna OCA Group 1 pojawi się w TWS.

 

1
Wytworzymy przykład, gdzie będziemy chcieli kupić akcje jednej z trzech niemieckich firm – RWE, E ON albo Siemens. U wszystkich zleceń kupna wybierzemy limit price. Wszystkie te tytuły wpiszemy w wierszu poleceń i wyświetlimy ich notowania. U wszystkich utworzymy zlecenia zakupu z ceną minimalną (limit price). W kolumnie OCA Group  dla wszystkich zapiszemy to samo ustawienie – w naszym przykładzie GER (1 in circle) . Teraz już wszystkie zlecenia jeden po drugim możemy aktywować klikając na Transfer.

1

Jeśli chcesz anulować jedno z zamówień możesz to zrobić klikając przycisk Cancel 1.

 

Po anulowaniu jednego zlecenia, u wszystkich zleceń pojawi się czerwone pole, co oznacza anulowanie wszystkich zleceń w grupie GER.

 

Jeśli zdecydujesz się kupić produkt po cenie rynkowej, zamiast czekać na limit, to  zmień typu zlecenia (LMT) na  (MKT) 1, a po wypełnieniu zlecenia pozostałe zlecenia z grupy zostaną automatycznie anulowane.

1