Jak ustawić zlecenie powiązane (bracket order)?

Kolejnym ważnym zleceniem, które powinno być znane przez każdego inwestora jest bracket order czyli zlecenie powiązane. Pozwala ono na dołączenie dwóch zleceń – stop-loss (STP) ograniczający maksymalną stratę na transakcji oraz profit target (LMT) wykorzystywane do realizowania zysków na określonym poziomie.

W podstawowym zleceniu kupna, cena limit price jest wyższa niż obecna cena rynkowa, a cenę stop-loss umieszcza się poniżej ceny rynkowej.

Po zatwierdzeniu zlecenia głównego, automatycznie aktywowane zostną również oba zlecenia zamknięcia zlecenia, czyli stop loss i profit target.

W przypadku realizacji jednego z nich, drugie zostanie anulowane.

Aby umieścić zlecenie Bracket order, postępuj według wskazówek poniżej.

Na początku należy utworzyć zlecenie kupna/sprzedaży. Jeśli w pierwszym kroku pojawi się okno transakcyjne, po wpisaniu odpowiednich paramentrów, kliknij na Accept. Zanim potwierdzisz zlecenie, kliknij prawym przyciskiem myszy na zlecenie i wybierz Attach 1, a następnie Bracket order  2

2
1
Pod wyświetlonym wierszem ze zleceniem kupna, pojawią się dwa zlecenia sprzedaży, które muszą być ustawione zgodnie z własnymi preferencjami. Zlecenie sprzedaży za limit price działa jako profit target (ustaw jego wartość w kolumnie Lmt price 1 ), to umożliwi Ci realizacje zysku z transakcji na określonym poziomie. Zlecenie sprzedaży stop loss (jego wartość w kolumnie Stop price 2 ) określa poziom maksymalnej straty jaką jesteśmy skłonni zaakceptować.

Kliknij Transfer 1 przy zleceniu kupna, aby przenieść zlecenie na rynek.

2
1
3
Po jego uruchomieniu aktywowane będą również zlecenia sprzedaży.

Gdy cena osiągnie 130 USD, dojdzie do zakupu 100 akcji firmy. Jeśli cena spadnie do 127 USD zrealizowany będzie stop- loss i pozycja będzie zamknięta. W przypadku gdy cena wzrosłaby do 133 USD, zrealizowany zostanie profit target. W obu przypadkach realizacja niezrealizowanego zlecenia sprzedaży, zostanie automatycznie anulowana .