Jak złożyć zlecenie trail (trailing order)?

To zlecenie umieści  stop-loss na określonej wartości innej niż wartość przy otwieraniu pozycji, i automatycznie przesunie stop loss , gdy cena inwestycji zmienia się na Twoją korzyść. Jeżeli sytuacja na rynku zmienia się Twoją niekorzyść, stop-loss jest realizowany. Pozwala to inwestorom określić maksymalną stratę w handlu, a także ustalić zyski.

By dokonać pierwszego zakupu akcji z zapewnionym automatycznie przesuwającym się stop loss, wprowadź zlecenie, aby kupić 100 akcji firmy (naprzykład RWE). Po tym tą pozycje możemy zawsze zabezpieczyć umieszczeniem automatycznie przesuwającego się stop loss na wysokości 1 EUR poniżej aktualnej ceny postępując według następujących kroków:

1. Utwórz zlecenie sprzedaży.

2. W polu Quantity (ilości) znowu wybierz 100 akcji, jeżeli stop-lossem chcesz ubezpieczyć całą poprzednią transakcję.

3. Jako Type (rodzaj komendy) wybieramy TRAIL 1.

1
4. Jako wielkość przesunięcia klikamy 1 EUR -napisaną jako 1.000 amt. Podobnie możemy wybrać wielkość przesunięcia jako procent 1.

5. Potwierdzamy klikając Confirm 2.

6. Pojawi się stop price. Po wzroście cen akcji Facebooka,  wartość stop-loss także zacznie się automatycznie przesuwać w  tym samym kierunku. W przypadku spadku ceny akcji nie zmienia się wartość stop – loss, a jeśli cena akcji wzrośnie do ceny stop-loss, pozycja zostanie automatycznie zamknięta.

 

By do platformy dodać kolumnę Stop price, postępuj zgodnie z następującą procedurą:

1. W lewym górnym rogu kliknij na Edit 1 i wybierz z menu Global configuration 2.

1
2
2. Po lewej stronie rozwiń Trading tools 1, następnie Quote monitor 2 i wybierz Default layout 3.

3. W górnej części zakładki Order columns 4 .

4. Po prawej stronie widać kolumnę  dostępne Kolumny , i kliknij na Prices 5, wybierz Stop price 6, kliknij na Add 7 i potwierdź OK 8.

5. Kolumna Stop price jest już dodana do Twojej platformy.

1
2
3
4
7
5
6
8