Jak zmienić zlecenie z limitem na zlecenie rynkowe?

Po wprowadzeniu zlecenia z limitem można go łatwo edytować bez konieczności wydawania nowego polecenia. Kilkoma kliknięciami można zlecenie umieścić na giełdzie jako rynkowe lub zmienić ustaloną  limit price.

Limit order LMT na platformie TWS umieścicie klikając dwukrotnie cenę zakupu lub sprzedaży a w karcie rezerwacji, jako limit price wybierzesz odpowiedni poziom ceny, za który chcesz pozycję sprzedać lub kupić.

Na przykładzie zakupu udziałów Volkswagena poniżej można zauważyć, że jeśli kupujemy akcję to limit price ustalimy poniżej, a w przypadku sprzedaży zrobilibyśmy odwrotnie i ustawilibyśmy cenę wyższą niż obecna cena rynkowa. Jako typ zlecenia wybieramy LMT 1, uzupełniamy Limit price 2. a następnie potwierdzamy klikając na Transfer 3, a następnie zatwierdzeniem okna, w którym się pojawi.

1
2
3

Zlecenie nie zostanie zrealizowane dopóki cena rynkowa nie przetnie się z przez ustanowioną limit price. Zlecenie zatem będzie nadal umieszczone na karcie Pending (all) 1.

Na tej karcie z niewypełnionymi zleceniami można nadal pracować. Kliknięciem na indywidualne parametry zlecenia, można je edytować.

By zmienić limit price Lmt 1 wpisz nową cenę i potwierdź klikając na T  2.

2
1

Jeśli chcesz zlecenie anulować kliknij Cancel 1.

1

Zakładka zmieni się na czerwono 1 , co oznacza, że zlecenie zostało anulowane.

1

Jeśli chcesz oczekujące zlecenia zrealizować, możesz je zmienić  z  LMT na MKT 1a następnie kliknij w kolumnie Status na Update 2. Instrument natychmiast zostanie kupiony i przemieści się z karty oczekujących Pending (all) do Portfolio.

1
2