Dodanie drugiego użytkownika do rachunku

Dowiedz się jak skonfigurować dodanie drugiego użytkownika do swojego rachunku w LYNX.

Rachunki w LYNX mają zazwyczaj tylko jeden profil użytkownika dla pierwszego posiadacza rachunku. Możesz utworzyć profil dla drugiego użytkownika swojego rachunku.

Krok 1 – Zaloguj się

Zaloguj się do Zarządzania Kontem poprzez stronę www.lynxbroker.pl używając swojego loginu oraz hasła. Po wprowadzeniu danych zostaniesz poproszony o potwierdzenie uwierzytelnienia dwuskładnikowego. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Krok 2 – Ustawienia konta

Po zalogowaniu się do Zarządzania Kontem https://www.clientam.com/sso/Login?partnerID=lynxpl12a, w prawym górnym rogu kliknij Welcome a następnie Settings.

Wybierz User & Access Rights.

Krok 3 – Dodaj użytkownika

Po wybraniu User & Access Rights pojawi się nowe okno. Kliknij symbol plusa, który znajduje się po prawej stronie Nazwy użytkownika.

Następnie uzupełnij okna danymi nowego użytkownika podając nową nazwę oraz hasło. Wymagania dotyczące nazwy użytkownika i hasła można zobaczyć na ekranie poniżej. Zaznacz, że nowy użytkownik jest przeznaczony dla Ciebie jako posiadacza rachunku.

Po uzupełnieniu okien danymi, kliknij przycisk Continue.

Krok 4 – Prawo dostępu do danych

Na kolejnych stronach możesz skonfigurować wszystkie prawa dostępu dla nowego użytkownika.

Ostrożnie wybierz żądane ustawienia dla użytkownika a następnie kliknij Continue.

Każda strona będzie prezentować poszczególne czynności, klikając Continue przechodzi się kolejno przez każdy zakres czynności dla użytkownika, aż do momentu otrzymania potwierdzenia, że wniosek został złożony z powodzeniem.

Otrzymasz wiadomość e-mail z kodem potwierdzającym. Wprowadz kod w miejscu do tego przeznaczonym i ponownie kliknij Continue.

Krok 5 – Pełnomocnictwo

Na końcu procesu pojawi się powiadomienie z prośbą o zezwolenie do handlu dla nowego użytkownika. Aby potwierdzić, kliknij na symbol dzwonka w prawym górnym rogu ekranu.

Otworzy się nowe okno. Kliknij przycisk View aby otworzyć pełnomocnictwo.

Potwierdź dokument za pomocą podpisu elektronicznego, wpisując swoje imię i nazwisko oraz nazwisko drugiego użytkownika na dole strony. Aby zakończyć proces kliknij przycisk I agree.

Następnie drugi użytkownik otrzyma wiadomość e-mail o utworzeniu nowego konta (dla posiadaczy rachunku indywidualnego, patrz Krok 3) i powinien zalogować się do Zarządzania Kontem aby uzupełnić dane osobiste oraz przesłać wymagane dokumenty.