Dodatkowe zabezpieczenie rachunku poprzez kartę bezpieczeństwa

Twój rachunek handlowy LYNX jest zabezpieczony kilkoma funkcjami bezpieczeństwa, o których możesz przeczytać tutaj. Dodatkowo możesz ubiegać się o  ponad standardowe zabezpieczenie za pomocą karty bezpieczeństwa. Jest to urządzenie z kodami, które muszą być wprowadzone przy każdym zalogowaniu się na rachunek lub przy wypłacie środków z rachunku.

Ponadto, w celu handlu niektórymi produktami, w tym akcjami Pink Sheet, ta karta bezpieczeństwa jest niezbędna i jest warunkiem otrzymania dostępu do tych rynków.

Karta bezpieczeństwa zostanie wysłana do wszystkich klientów LYNX na adres, który został podany w formularzu, podczas otwierania rachunku. Po otrzymaniu jej, konieczne jest, aby aktywować ją w zarządzaniu rachunkiem Account  Management.

Jeśli klient otrzymał już kartę i np. ją zgubił, jeżeli sam nie zażąda, nie zostanie wysłana mu nowa karta. Jeśli klient używa zabezpieczenia do weryfikacji tożsamości w formie aplikacji dla telefonu iPhone lub Android, karta również nie zostanie wysłana.

Jak działa karta bezpieczeństwa?

Za każdym razem kiedy będziesz chciał zalogować się do platformy handlowej Trader Workstation lub do zarządzania kontem Account Management po podaniu nazwy użytkownika i hasła zostanie wyświetlony komunikat aby wprowadzić dwa kody z karty bezpieczeństwa. Kody te składają się z trzech znaków, kombinacji liter i cyfr. Kody te można znaleźć na karcie zabezpieczającej przy właściwych numerach. Jeśli przy logowaniu się na platformę wyświetli się komunikat o wprowadzenie kodu numer 149 i 215, znajdź w wskazanym wierszu na karcie odpowiadający trzy znakowy kod, następnie wprowadź go  i zatwierdź klikając przycisk Submit.

Jak wygląda karta bezpieczeństwa ?

Najczęstszym typem urządzenia zabezpieczającego jest plastikowa karta z 224 kodów alfanumerycznych. Ta funkcja bezpieczeństwa jest dostępna dla kont o wartości nieprzekraczającej  $ 100 000

Kolejnym typem elementu zabezpieczającego jest plastikowa karta na baterię, która jest chroniona przez PIN. Przeznaczona jest dla rachunków z wartością aktywów między $ 100.000 do $500 000

Najbardziej zaawansowaną funkcją bezpieczeństwa jest karta kredytowa na pin, która jest również chroniona kolejną funkcją bezpieczeństwa podczas generowania kodu. Prawo do jej posiadania mają właściciele rachunków o wartości aktywów przekraczającej $ 500000

 

Jak wnioskować o kartę bezpieczeństwa?

Zaloguj się do swojego rachunku Account Management. W menu wybierz Manage Account 1Security 2 następnie  Secure Login System 3 i Security Device 4.

1
2
4
3
 

Pojawi się potwierdzająca strona, w której musisz potwierdzić, że chcesz wprowadzić w systemie bezpieczne logowanie. wybierz  Yes, I want to participate in the Secure Login System 1. Potwierdź klikając Continue 2.

1
2
 

Na następnej stronie pojawi się tymczasowa lista kodów do logowania się do platformy. Zaleca się, aby tę stronę wydrukować 1 lub wykonać zrzut ekranu  i  zapisać. Kody te będą potrzebne przy każdym logowaniu, a ch ważność wynosi trzy tygodnie. W tym czasie otrzymasz kartę plastikową z kodami w formie fizycznej na Twój adres.

Klikając na Confirm 2 aktywujesz bezpieczne logowanie i dostęp do rachunku będzie jedynie możliwy z tymi kodami. LYNX nie ma dostępu do Twoich kodów logowania, zalecamy ostrożność podczas korzystania z tego dokumentu.

 

Następnym krokiem jest aktywacja tymczasowej karty używając dwóch losowych kodów,  1, które są pokazane na karcie u wyświetlonych cyfr. Kody te muszą być wprowadzane bez przerw. Potwierdź, klikając przycisk  Submit 2.

1
2
 

W dalszym kroku będziesz mieć możliwość wyboru, czy chcesz uzyskać kolejną tymczasową kartę z kodami (Request an Online temporary Secure Code Card) lub jeśli chcesz uzyskać permanentną kartę (Request a permanent security device for which I am now eligible).W tym momencie jesteś zainteresowany drugą opcją 1, potwierdź ją klikając na Continue 2.

1
2
 

Na następnej stronie, potwierdzić swoje zainteresowanie Security Code Card klikając na Continue 1.

1
W następnym kroku zostaniesz zapytany, czy chcesz aby karta z kodem zabezpieczającym była wysłana na pokazany adres, lub jeśli chcesz aby była wysłana na inny adres. Jeśli adres jest poprawny, wybierz I confirm that the shipping address is correct 1. Jeśli chcesz zmienić adres, wybierz My address has changed and I would like to update it 2. Potwierdź wybór klikając  Continue 3.

1
2
3
 

Jeśli adres jest poprawny i potwierdziłeś wysyłanie karty bezpieczeństwa na ten adres, będziesz musiał na kartę oczekiwać do 2 tygodni. Jeśli nie otrzymasz jej w ciągu 3 tygodni, skontaktuj się z Lynx. W przypadku wybrania opcji, aby wprowadzić nowy adres, konieczne jest, żeby nowy adres został podany i zatwierdzony (trwa to do 2 dni roboczych). Dopiero wtedy będzie można wypełnić aplikację do wysyłania kartek zabezpieczeń fizycznych (ponownie, wykonaj poniższe instrukcje).

Jak aktywować kartę bezpieczeństwa ?

Po otrzymaniu urządzenia bezpieczeństwa w skrzynce pocztowej, należy go aktywować. Aby to zrobić na koncie administracyjnym Account Management, w menu wybierz 1 Manage Account2 Security dalej 3 Secure Login System a następnie 4 Security Device. Następnie będziesz kontynuować przez autoryzację otrzymanej karty. Jeśli miałbyś wątpliwości dotyczącą autoryzacji, skontaktuj się z LYNX.

1
2
4
3

Co zyskam dodatkowo ?

Wyższe poziomy zabezpieczeń dają Ci również możliwość handlu niektórymi instrumentami, które bez posiadania dodatkowych zabezpieczeń rachunku, nie mogą być przedmiotem obrotu. Są to na przykład Pink Sheet stocks, ponadto wyższe zabezpieczenia rachunku daje Ci  możliwość większych wypłat z konta.

Jeśli nie masz sprzętu zabezpieczającego, możesz wybrać maksymalnie 50,000 USD dziennie i 100 000 USD w ciągu 5 dni roboczych.

Jeśli będziesz miał podstawową kartę zabezpieczającą, limit zostanie zwiększony do 200 000 USD dziennie i 600 000 USD w ciągu 5 dni roboczych. W przypadku otrzymania cyfrowej karty zabezpieczającej limit zwiększy się do 1 miliona dolarów dziennie i 1,5 miliona w ciągu 5 dni roboczych.

Jeśli zdecydujesz się karty nie aktywować, ubezpieczenie Twojego rachunku może być ograniczone.