Irlandzki podatek u źródła (Irish Withholding Tax)

Irlandzki Urząd Skarbowy wymaga od IBKR pobierania podatku u źródła od odsetek, które klienci zarobili w Irlandii.

Stawka pobieranego podatku wynosi 20% i musi zostać odliczona od odsetek wypłacanych na Twój rachunek inwestycyjny.
Podatek ten może zostać obniżony lub wyeliminowany, jeśli kraj Twojej rezydencji podatkowej ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania (DTA) z Irlandią.

Jeśli jesteś klientem indywidualnym w UE (z wyłączeniem Irlandii) lub nierezydentem Irlandii, ale rezydentem podatkowym w kraju, który zawarł z Irlandią umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania (DTA), możesz wypełnić formularz 8-3-6, który zmniejszy lub wyeliminuje pobierany podatek u źródła. Oprócz podania swoich danych, formularz musi zostać również wypełniony przez urząd skarbowy w kraju w którym jesteś rezydentem podatkowym.

Należy pamiętać, że stawka podatku u źródła zależy od umowy DTA pomiędzy Irlandią a krajem Twojej rezydencji podatkowej. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania  można znaleźć na stronie internetowej irlandzkiego urzędu skarbowego (Irish Revenue): https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/tax-agreements/rates/index.aspx

Podatek u źródła nie dotyczy klientów korporacyjnych posiadających rachunki firmowe, jeśli rezydują w krajach członkowskich Unii Europejskiej (z wyłączeniem Irlandii) lub firm w krajach, które zawarły z Irlandią umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania (DTA).

1. W formularzu 8-3-6 należy uzupełnić następujące informacje:

  • Imię i nazwisko
  • Adres
  • Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji
  • Kraj rezydencji podatkowej
  • Stawka podatku u źródła pomiędzy krajem rezydencji podatkowej a Irlandią (patrz poniżej)
  • Podpis
  • Data

• Upewnij się, że Twoje dane osobowe w Zarządzaniu Kontem są zgodne z informacjami podanymi w formularzu 8-3-6.
• Skontroluj czy formularz poprawnie uwzględnia Twój kraj rezydencji podatkowej oraz prawidłową, obniżoną stawkę podatku zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Twoim krajem rezydencji podatkowej a Irlandią.

2. Po wypełnieniu formularza, należy złożyć go w lokalnym urzędzie skarbowym w kraju zamieszkania.

3. Lokalny organ podatkowy musi formularz podpisać i ostemplować .

4. Po otrzymaniu wypełnionego formularza od lokalnego organu podatkowego, prosimy o przesłanie pocztą elektroniczną kopii PDF lub JPEG w pełni podpisanego formularza na adres:  tax-withholding@interactivebrokers.com

Kraje EOG (EEA) z 0% podatkiem u źródła

Proszę kliknąć na flagę kraju, aby otworzyć formularz podatkowy.

  Austria
  Dania
  Holandia
  Słowacja
  Finlandia
  Czechy
  Francja
   Luksemburg
  Hiszpania
  Niemcy

Kraje EOG (EEA) o stawkach podatku u źródła powyżej 0%

  Belgia
  Włochy
  Polska

Inne kraje posiadające z Irlandią umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania

  Szwajcaria*
  Wielka Brytania*
  Stany Zjednoczone Ameryki (USA)*
* oznacza kraje, w których podatek u źródła wynosi 0% w każdej sytuacji

• Klienci spoza EOG (EEA) proszeni są o użycie tego  formularza gdy stawka podatku u źródła wynosi 0% oraz tego formularza we wszystkich innych przypadkach.
• Jeśli Twoja rezydencja podatkowa nie jest wymieniona na powyższej liście krajów, prosimy o kontakt z nami na adres: info@lynxbroker.pl

LYNX nie ponosi odpowiedzialności za informacje podane na tej stronie i nie jest prawnie zobowiązany do udostępniania tych informacji. LYNX działa jedynie jako pośrednik w tym procesie, który jest procesem i odpowiedzialnością IB. Wszelkie informacje, które podajemy, są informacjami utworzonymi przez IB. Podane informacje pochodzą ze strony internetowej IB i zostały przetłumaczone przez LYNX z języka angielskiego na lokalny język. W przypadku odchyleń obowiązuje wersja angielska, którą można znaleźć tutaj. Informacje mogą również podlegać zmianom w dowolnym momencie, a LYNX nie ma wpływu na jakiekolwiek zmiany.

Posiadasz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami przez telefon, e-mail,  lub użyj czat w dolnym prawym rogu. Nasi pracownicy dostępni są w każdy dzień roboczy w godzinach od 9:00 do 18:00.

Kontakt z nami

Ewa Wasiak
Ewa Wasiak
Operations Manager