Jak przenieść akcje do LYNX?

Czy masz akcje u innego brokera i chciałbyś przenieść je do LYNX? Poniższe instrukcje opisują dokładną procedurę tego transferu w Zarządzaniu kontem.

Zalecamy zapoznanie się z następującymi informacjami przed złożeniem wniosku:

 • Czy są jakieś opłaty związane z przeniesieniem portfela u Twojego obecnego brokera.
 • Czy Twoje papiery wartościowe są dostępne do handlu w LYNX. Prześlij nam ISIN na adres info@lynxbroker.pl, a my to zweryfikujemy.

Na stronie lynxbroker.pl  w prawym górnym rogu kliknij w Zaloguj się 1, wybierz opcję Zarządzanie kontem 2. Na następnej stronie wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij Login.

1
2

Po zalogowaniu się do Zarządzania kontem w górnym menu wybierz  Transfer & Pay 1 następnie Transfer Positions 2.

1
2
Następnie spośród dostępnych opcji wybierz Incoming Transfer 1:

1
W kolejnym kroku wybierz właściwy dla Ciebie region, aby zobaczyć odpowiadające mu typy transferu 1:

1
Kliknij SELECT 1 :

1
Następnie wypełnij formularz Enter Broker Information 3, tutaj musisz podać informacje o brokerze u którego masz aktualnie akcje:

3
 • Financial Institution: wybierz brokera u którego masz aktualnie akcje.
 • Your Account Number at the Financial Institution:  podaj swój aktualny numer klienta / konta , który został Ci nadany przez brokera
 • Name of Account Holder at the Financial Institution: podaj swoje imię i nazwisko
 • Account Type: podaj typ konta
 • Country of Financial Institution: podaj kraj aktualnego brokera
 • Contact Email of your Financial Insitution: wpisz adres e-mail do aktualnego brokera
 • Save Financial Institution information: zadecyduj czy chcesz zapisać dane aktualnego brokera

Teraz przejdź do poniższej sekcji Asset 1, gdzie trzeba wybrać konkretne tytuły, które chcesz przenieść do LYNX od istniejącego brokera i kliknij w Add Asset 2 by wybrać konkretne aktywo które chcesz przenieść.

2
1
Wyświetli się okno Asset Search 1, gdzie należy wybrać odpowiedni typ aktywa Asset Type 2 (Stock, Warrant, Option, Bond, Mutual Fund):

1
2
Następnie podaj dodatkowe wymagane informacje dotyczące aktywa, które przenosisz:

 • 1
  2
  4
  3
  Search Type 1: Wybierz Search by Symbol jeżeli chcesz wyszukać dany instrument według jego symbolu.
 • Symbol 2: Tutaj wpisz symbol instrumentu (lub ISIN jeżeli wybrałeś w search type).
 • Exchange 2: Opcjonalnie wskaż giełdę, jeśli tego nie zrobisz w tym kroku, w następnym będzie taka możliwość
 • Kliknij w Search 4

W następnym oknie wybierz odpowiedni instrument (według giełdy).

Następnie wpisz Typ 1 Ilość 2 pozycji.

1
2

Na następnej stronie pojawi się lista pozycji wyznaczonych do przeniesienia. Wniosek o transfer należy potwierdzić swoim podpisem. Aby złożyć podpis, wpisz swoje imię i nawisko w polu Sign Here 1 bez użycia znaków specjalnych oraz jak wskazano po lewej stronie pola. Następnie kliknij Continue 2.

1
2
Na następnej stronie otrzymasz potwierdzenie wypełnienia powiadomienia o transferze. Kliknij niebieski przycisk View Form 1 aby wyświetlić „Letter of Authorization“, który musisz przekazać swojemu obecnemu brokerowi. Po utworzeniu zgłoszenia należy skontaktować się z drugim brokerem, a także potwierdzić z nim transfer. Następnie backoffices poszczególnych brokerów standardowo przejmą proces transferu oraz wymienią się pozostałymi szczegółami.

1