Jak wygenerować wyciąg z rachunku?

Jeśli chcesz utworzyć wyciąg ze swojego rachunku handlowego za pomocą LYNX, skorzystaj z poniższej procedury.

Otwórz stronę  www.lynxbroker.pl i wybierz Zaloguj się/Pobierz, a następnie Zarządzanie kontem 1.

1
Zaloguj się podając swoją nazwę użytkownika i hasło. Możesz teraz zarządzać swoim rachunkiem. W lewej części znajduje się podstawowe menu. Kliknij Reports 1

1
Jeśli chcesz wygenerować wyciąg wybierz strzałkę w niebieskim kółku przy Activity, następnie Period Custom Date Range 1 i wybierz początkową i końcową datę okresu, następnie kliknij na RUN 2.

1
2
Pojawia się oświadczenie podzielone na kilka kart.

Aby ustalić całkowite zyski lub straty z obrotu w danym okresie, kliknij zakładkę Trades.

W zakładce Trades znajduje się wykaz wszystkich transakcji za wybrany okres. Na dole tabeli w kolumnie Total wyświetla się bilans wszystkich zysków/strat i podatków płaconych w walucie lokalnej rynku, w których prowadzi się handel. Jeśli sprzedajesz amerykańskie akcje, ta linia zostanie wyświetlona w USD.

Możesz także sprawdzić kolumnę np.  Total in PLN, który przedstawia przeliczenia w Twojej walucie administracyjnej. Jeśli Twoją walutą bazową jest EUR lub USD to właśnie w tej walucie zostnie okreśłony Total.

Zysk lub strata z obrotu jest przedstawione w kolumnie Realized P/Li, natomiast całkowiete wypłacane wynagrodzenie w Comm/Tax.

Podatek od dywidendy

W przypadku gdy posiadasz akcje spółek, które wypłacają dywidendę, konkretne infromacje znajdziesz w wygenerowanym raporcie w sekcji Dividends.  Jeśli kolumna Dividends nie znajduje się w wyciągu, oznacza to, że dotychczas nie otrzymałeś dywidendy lub wygnerowałeś raport z okresu w którym nie otrzymałeś dywidendy. O sposobach wypłaty dywidendy dowiesz się tutaj. Najczęstszą formą wypłaty dywidendy jest gotówka pomniejszona o potrącony podatek danego kraju, ponieważ dywidendy są zawsze opodatkowane u źródła.

Ex-dividend date można sprawdzić w zakładce Change in Dividend Accruals 1.

1
Druga zmiana odbędzie się w dniu płatności (wypłaty), gdy zmniejszy się wartość w karcie Change in Dividend Accruals 1 a element ten zostanie dodany do zakładki  Dividends 2. Wartość ta jest wyższa niż wcześniej pokazana liczba w kolumnie Gross Amnt o wysokość potrąconego podatku (Withholding tax) 3. Ta właśnie wartość podatku pojawi się w  zakładce Withholding Tax po prawej stronie od Dividends.

1
2
3
Dywidenda wypłacana, którą otrzymasz na swój rachunek, zostanie zawsze pomniejszona o potrącony podatek, ponieważ dywidendy są zawsze opodatkowane u źródła.

W przypadku gdy jako metodę wypłacania dywidend wybierzesz opcje otrzymania nowych udziałów w spółce, wtedy podsumowanie zostanie wyświetlone oddzielnie w raporcie  Twojego rachunku handlowego.

W dniu wypłaty, akcje są rozliczane na Twoim rachunku i wyświetlone w zakładce Corporate Actions 1. Wartość dywidendy jest wypłacana w gotówce i będzie wyświetlana w karcie Dividends 2. Podatek u źródła nie jest stosowany, ponieważ jest on już odzwierciedlony w wypłacanym stosunku akacjowych dywidend. Przykład przedstawiono poniżej.

1
2