Jak zmienić rachunek gotówkowy na marżowy (margin)?

Jeśli posiadasz rachunek gotówkowy w LYNX a interesują Cię korzyści płynące z rachunku marżowego, ten artykuł pokaże Ci, jak dokonać takiej zmiany. 

Te dwa rodzaje rachunków różnią się pod wieloma względami.

Różnice te opisane są w naszym artykule Jakie są różnice pomiędzy rachunkiem gotówkowym a rachunkiem marżowym?

Otwórz stronę www.lynxbroker.pl w przeglądarce, kliknij Zaloguj się 1 w prawym górnym rogu strony a następnie wybierz Zarządzanie Kontem 2 z rozwijanego menu. Zaloguj się wpisując swój login i hasło, których używasz przy logowaniu się do platformy:

2
1

Po zalogowaniu się do Zarządzania Kontem kliknij symbol logowania 1 w prawym górnym rogu i przejdź do Settings 2 :

1
2

Po lewej stronie ekranu zobaczysz sekcję Account Settings 1. Typ rachunku, który obecnie posiadasz możesz zmienić klikając w wiersz Account Type 2:

1
2
Aby zmienić rachunek na marżowy, kliknij rozwijane menu 4 i wybierz Margin a następnie potwierdź klikając Continue 5 :

4
5
Aby typ Twojego rachunku się zmienił, musisz potwierdzić dodatkowe informacje dotyczące Twojego planu inwestycyjnego, doświadczenia i finansów. Konieczne jest wykazanie się pewną wiedzą inwestycyjną. Poziom znajomości instrumentów, którymi chcesz handlować, musi być na dobrym lub bardzo dobrym poziomie. Musisz także mieć wykonane co najmniej 100 transakcji w ramach swojego doświadczenia. Jednocześnie musisz spełnić wymagania dotyczące poziomu finansów osobistych.

Zmiana rachunku na marżowy jest standardowo zaakceptowana w ciągu 24 godzin.

W sekcji Account Settings 1 po lewej stronie ekranu, kliknij w wiersz Account Type 2 gdzie widnieje typ rachunku który aktualnie posiadasz:

1
2
Aby zmienić rachunek na gotówkowy, kliknij rozwijane menu 4 i wybierz Cash a następnie potwierdź klikając Continue 5 :

5
4

Przy zmianie rachunku marżowego na rachunek gotówkowy nie możesz posiadać pozycji lewarowanych, ujemnych sald gotówkowych w żadnej z walut, pozycji krótkich lub pozycji opcyjnych, które nie są obsługiwane na rachunku pieniężnym.

Zmiana jest zwykle dokonywana w ciągu 24 godzin.