Jak zmienić walutę bazową rachunku?

Przy otwieraniu rachunku wybrałeś walutę bazową, która służy jako waluta administracyjna np. aby wyświetlić raport z rachunku. Tę bazową walutę rachunku można zmienić postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Po zalogowaniu na platformę handlową LYNX, jeżeli klikniesz na ikonę account  pojawi się lista produktów w walucie bazowej. Tak więc jeśli masz otwarte pozycje w wielu różnych walutach zostaną one przeliczone według bieżącego kursu walutowego na bazową walutę (waluta bazowa).