Jak zmienić walutę bazową rachunku?

Podczas otwierania rachunku wybrałeś walutę bazową, która służy jako waluta administracyjna, np. aby wygenerować wyciąg z rachunku. Może jednak zmienić walutę bazową na swoim rachunku.

Jeżeli na platformie LYNX  klikniesz ikonę account aby wyświetlić wyciąg z rachunku, każda pozycja która się wyświetli, nawet jeśli nie jest w walucie bazowej, przeliczona będzie według bieżącego kursu walutowego na bazową walutę.

Na przykład informacje na temat rachunku wyświetlane w euro nie oznaczają, że wszystkie posiadane pozycje są w euro. W podsumowaniu poniżej można zauważyć, że inwestor posiada pozycje w kilku walutach, natomiast wymogi dotyczące marż i zasobów dostępne do obrotu przeliczone są na euro.

Jeśli chcesz uzyskać następujące informacje o swoim koncie w walucie innej niż waluta bazowa, konieczne jest wprowadzenie tej zmiany w usłudze zarządzania rachunkami,  na naszej stronie internetowej www.lynxbroker.pl , klikając link Zarządzaj kontem w prawym górnym rogu 1.

1
Wprowadź nazwę użytkownika i hasło. Następnie wybierz Settings  1, Account Settings  2, i na koniec kliknij na ikonę ustawień Base Currency 3.

1
2
3
Pojawi się wybór 19 możliwych walut, które mogą być podstawowymi do zarządzania kontem. Zaznacz pożądaną przez Ciebie opcje 1 i kliknij SAVE 2.

1
2
Zmiana zostanie dokonana w ciągu jednego dnia roboczego.