Różnica między kontem margin a gotówkowym

LYNX oferuje inwestorom dwa rodzaje rachunków: marżowy (margin) i gotówkowy (cash).

Rachunki różnią się znacząco w kilku podstawowych cechach:

Rachunek gotówkowy Rachunek marżowy
Wymagany min. wiek 18 latWymagany min. wiek 21 lat
Akcje / ETF / Fundusze inwestycyjne
Penny Stocks
Obligacje
Warranty
Zakup opcji i niektóre opcje z pełnym pokryciem w środkach
Konwersja waluty
Akcje / ETF / Fundusze inwestycyjne
Penny Stocks
Obligacje
Warranty
Opcje
Konwersja walut
Futures
Opcje na futures
CFD
Metale
Lewarowane ETP
Brak wymaganej minimalnej wartości rachunkuMinimalna wartość rachunku 2000 EUR, poniżej tej wartości rachunek działa jak gotówkowy
Brak możliwości handlu opartego o depozyt zabezpieczający: konieczność posiadania zaksięgowanej gotówki w walucie handlowejMożliwość handlu opartego o depozyt zabezpieczający, wymagania depozytowe IBIE oparte o ryzyko instrumentu + zasady ESMA dla CFD + wymogi depozytowe dla futures
Dostępne środki do handlu CFD: wolna gotówka
Czas rozliczenia transakcji: T+1 dla opcji, futures i opcji na futures, pozostałe instrumenty: T+2Czas rozliczenia transakcji: T+1 dla opcji, futures i opcji na futures, pozostałe instrumenty: T+2
środki z transakcji dostępne do dalszego handlu przed rozliczeniem
Brak możliwości krótkiej sprzedaży (short selling)Możliwość krótkiej sprzedaży
Handel intraday ograniczony (środki z transakcji dostępne do handlu po T+2)Możliwość handlu intraday
Pojedyńcza struktura rachunku: rachunek papierów wartościowychPodwójna sruktura rachunku: rachunek papierów wartościowych i rachunek CFD (jeśli wybrano)

  • Rachunek gotówkowy nie umożliwia pożyczania obcej waluty, a inwestor zawsze może kupować tylko instrumenty w walucie, którą posiada na rachunku. Jeśli posiadasz rachunek gotówkowy o wartości np. 100 tys. PLN i planujesz zakup amerykańskich akcji denominowanych w USD, należy najpierw dokonać konwersji PLN na USD. Na rachunku marżowym także możesz najpierw dokonać konwersji, ale nie musisz, ponieważ możesz zakupić akcje pożyczając daną walutę, wchodząc jednocześnie w tzw. debet walutowy. Zapoznaj się z artykułem na temat możliwości ograniczenia ryzyka walutowego w LYNX.

Wymogi dla rachunku marżowego

Na rachunku marżowym konieczne jest, aby wartość rachunku stale przekraczała 2 000 EUR (lub ekwiwalent w innej walucie). Wartość rachunku oblicza się jako gotówka we wszystkich walutach oraz bieżąca wartość wszystkich otwartych pozycji. Jeśli wartość rachunku spadnie poniżej 2 000 EUR, rachunek automatycznie zacznie funkcjonować jako gotówkowy. Wynikiem może być natychmiastowe zamknięcie pozycji utrzymywanych  w oparciu o depozyt zabezpieczający lub debet walutowy. Po ewentualnym podwyższeniu kapitału do 2 000 EUR rachunek automatycznie z powrotem zacznie działać jako marżowy.

Więcej informacji o limitach na rachunku marżowym znajdziesz tutaj. Instrukcję jak zmienić rachunek gotówkowy na marżowy możesz zobaczyć tutaj.