Przegląd wykonanych transakcji

 

Dlaczego otrzymujesz przegląd wykonanych transakcji?

LYNX BV jest aktywnym pośrednikiem finansowym Interactive Brokers („IB”). Jako klient udzielasz LYNX pełnomocnictwa do otwarcia rachunku handlowego na Twoje imię i nazwisko oraz dla Twojego konta w IB. Usługi finansowe LYNX polegają na przekazywaniu zleceń do IB. Korzystając ze swojej platformy internetowej, LYNX otrzymuje zlecenia giełdowe od swoich klientów i niezwłocznie przekazuje je do IB (jedno miejsce realizacji), które jest odpowiedzialne za realizację i rozliczanie zleceń.

LYNX dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dobrą ochronę swoim klientom i pragnie na bieżąco informować swoich klientów. Częścią tego jest dostarczanie klientom informacji dotyczących realizacji zleceń przez IB. Zgodnie z art. 59 rozporządzenia delegowanego MIFID II, LYNX przekaże Państwu najważniejsze informacje dotyczące realizacji zlecenia na trwałym nośniku po wykonaniu zlecenia przez IB (nie później niż w pierwszym dniu roboczym po otrzymaniu potwierdzenie od IB).

LYNX pragnie podkreślić, że informacje zostały zebrane wyłącznie na podstawie danych otrzymanych od IB, który odpowiada za realizację zleceń. Jeżeli podane informacje nie odpowiadają rzeczywistości, IB zostanie o tym poinformowany.

Wszystkie informacje i dokumenty przesłane przez i do LYNX będą traktowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i regulacyjnymi. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Pytania, sugestie i skargi można kierować do działu wsparcia LYNX lub skontaktować się z LYNX za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@lynxbroker.pl.