Różnica między rachunkiem gotówkowym a marżowym

LYNX oferuje inwestorom dwa rodzaje rachunków: marżowe (margin) i gotówkowe (cash)

Rachunki różnią się znacząco w kilku podstawowych cechach:

  • Czas, po którym gotówka jest do dalszej dyspozycji po zamknięciu pozycji. Na rachunku gotówkowym, na gotówkę trzeba czekać kilka dni roboczych (w przypadku akcji są to 3 dni,  konwersja walutowa 2 dni, a w przypadku opcji 1 dzień) podczas gdy w przypadku rachunku marżowego, gotówka znajduje się na natychmiast do dalszej dyspozycji po zamknięciu pozycji.
  • Rachunek marżowy umożliwia handel na instrumentach opartych o depozyt zabezpieczający czyli przy użyciu dźwigni finansowej,  umożliwiając tym samym otwarcie pozycji o wartości przekraczającej wartość Twoich środków finansowych. W przypadku rachunku gotówkowego możliwość ta nie istnieje, możesz handlować jedynie używając środków dostępnych na Twoim rachunku.
  • Rachunek gotówkowy nie umożliwia pożyczania obcej waluty, a inwestor zawsze może kupować tylko instrumenty w walucie, którą posiada na rachunku. Jeśli posiadasz rachunek gotówkowy i na nim np. 100 tyś.  PLN i planujesz zakup amerykańskich akcji denominowanych w USD, należy najpierw dokonać konwersji PLN na USD.  Na rachunku marżowym także możesz najpierw dokonać konwersji, ale nie musisz, ponieważ możesz zakupić akcje pożyczając daną walutę, wchodząc jednocześnie w tzw. debet walutowy. Zapoznaj się z artykułem na temat możliwości ograniczenia ryzyka walutowego w LYNX.

Wymogi dla konta marżowego

Na rachunku marżowym konieczne jest, aby wartość rachunku stale przekraczała 2 000 EUR (lub ekwiwalent w innej walucie). Wartość rachunku oblicza się jako gotówka we wszystkich walutach oraz bieżąca wartość wszystkich otwartych pozycji. Jeśli wartość rachunku spadnie poniżej 2 000 EUR, rachunek automatycznie zacznie funkcjonować jako gotówkowy. Wynikiem może być natychmiastowe zamknięcie pozycji utrzymywanych  w oparciu o depozyt zabezpieczający lub debet walutowy. Po ewentualnym podwyższeniu kapitału do 2 000 EUR rachunek automatycznie z powrotem zacznie działać jako marżowy.

Więcej informacji o limitach na rachunku marżowym znajdziesz tutaj.