Zyskaj dodatkowe dochody z akcji dzięki Stock Yield Enhancement Program (SYEP)

Dzięki LYNX możesz uzyskać dodatkowy dochód od swoich inwestycji. Uczestnictwo w Stock Yield Enhancement Program (SYEP) oferuje wypożyczenie akcji innym inwestorom w celu krótkiej sprzedaży (short selling). Dzięki temu otrzymasz odsetki od pożyczonych akcji. 

SYEP może dostarczyć bardzo interesujące dodatkowe dochody, które mogą łatwo zwiększyć rentowność Twojego portfela. Obecnie dostępne są wszystkie akcje z USA, ETF, akcje uprzywilejowane i korporacyjne.

"SYEP jest szczególnie popularny wśród długoterminowych inwestorów. Te dodatkowe dochody mogą łatwo zwiększyć stopy zwrotu w Twoim portfelu inwestycyjnym."

Ewa Wasiak
Operations Manager LYNX PL

Co to jest SYEP?

Aktywacja

I Ty możesz regularnie generować dodatkowe dochody w swoim portfelu. Aktywacja SYEP zajmuje zaledwie 2 minuty. Zacznij po prostu teraz!

SYEP w praktyce

Uczestnicząc w programie SYEP akcje będą oferowane do krótkiej sprzedaży (short selling). Oferta Twoich akcji jest powiązana z żądaniem inwestorów, którzy chcą wypożyczyć te akcje i są skłonni zapłacić za to odsetki. Odsetki te, zwane krótkoterminową stopą zwrotu, zazwyczaj wzrastają w okresie dużego zainteresowania inwestorów krótką sprzedażą tych akcji (short selling). Jeśli akcje zostały pożyczone, otrzymasz połowę tych odsetek. Drugą połowę otrzymuje broker w celu zarządzania i administrowania programem.

Przykład

Posiadasz udziały XYZ w swoim portfelu i program SYEP został aktywowany. Jeśli średnia krótka stopa zwrotu tego udziału wynosiła 20 % to otrzymasz 10 % wartości pozostałych akcji.  Poniższe zestawienia wskazują jak znaczący wpływ miało posiadanie akcji XYZ dzięki SYEP.

Zalety

  • Generowanie dodatkowych dochodów
  • Twój rachunek handlowy pozostaje chroniony
  • Możesz zamknąć swoje pozycje w każdej chwili
  • Brak wymagań minimalnych ilości
  • Aktywacja programu w ciągu 2 minut

Ograniczenia

  • Wszystkie akcje nie muszą być pożyczane
  • Kwota odsetek może się zmienić każdego dnia
  • Dywidendy z tytułu akcji mogą być wypłacane po zmianach podatkowych
  • Utrata prawa głosu związanego z udziałami

Aktywacja

I Ty możesz regularnie generować dodatkowe dochody w swoim portfelu. Aktywacja SYEP zajmuje zaledwie 2 minuty. Zacznij po prostu teraz!