Subskrypcja danych rynkowych

Oprócz bezpłatnych notowań w czasie rzeczywistym, LYNX Broker oferuje również subskrypcje dodatkowych danych rynkowych.

Wyjaśniamy, jak możesz subskrybować dane rynkowe w czasie rzeczywistym dla platform handlowych za pośrednictwem LYNX Broker. Mogą one być anulowane co miesiąc i są podzielone na różne pakiety. Dane rynkowe mogą być subskrybowane poprzez Zarządzania Kontem.

Ważne: Aby móc subskrybować dane rynkowe, wartość rachunku musi wynosić co najmniej 200 USD (lub równoważną wartość w innej walucie). Transmisja i realizacja Twoich zleceń odbywa się zawsze w czasie rzeczywistym.

Subskrypcja danych rynkowych

Zaloguj się do Zarządzania Kontem za pomocą swoich danych do logowania.
Kliknij na ikonę użytkownika w prawym górnym rogu ekranu, a następnie na Settings.

W sekcji Trading Platform wybierz Market Data Subscription.

Teraz zobaczysz swoje aktualne subskrypcje danych rynkowych.

Kliknij na ikonę koła zębatego po prawej stronie Current GFIS Subscriptions, aby uzyskać dostęp do pakietów które możesz subskrybować.

Current subscriptions

Na następnej stronie znajdziesz przegląd różnych regionów świata, dla których dostępne są pakiety danych rynkowych. Kliknij na wybrany region, aby wyświetlić odpowiednie pakiety.

MD regions

Wybierz odpowiednią sybskrybcje zaznaczając pole po prawej stronie. Po wybraniu pakietów kliknij przycisk Continue na dole strony.

OPRA

Na koniec otrzymasz zestawienie zamówionych pakietów danych rynkowych.
Kliknij Done. Dane rynkowe w czasie rzeczywistym są natychmiast aktywne na wszystkich platformach.

Należy pamiętać, że aby otrzymywać dane rynkowe na platformie Trader Workstation (TWS), konieczne może być zresetowanie połączenia z serwerami danych rynkowych. Należy zresetować połączenie, naciskając klawisze Ctrl+Alt+F (w przypadku komputerów Mac Control+Option+F). Alternatywnie można ponownie uruchomić platformę transakcyjną.

Opłaty są pobierane bezpośrednio po wykupieniu pakietu, a następnie pobierane z góry na początku kolejnego miesiąca. Wszystkie opłaty są przeliczane w dniu wymagalności po aktualnym kursie walutowym i pobierane w walucie bazowej. Należy pamiętać, że zawsze pobierana jest opłata za pełny miesiąc.

Ważne:
Jeśli w ciągu 60 dni nie nastąpi zalogowanie do jednej z platform handlowych, wszystkie subskrybowane dane rynkowe zostaną automatycznie anulowane na koniec miesiąca.

Popularne pakiety danych rynkowych

Skorzystaj z poniższych list, aby zobaczyć dane rynkowe najczęściej wykorzystywanych przez naszych klientów. Kliknij na region, aby uzyskać rekomendacje dla poszczególnych klas produktów. Na przykład, jeśli chcesz zobaczyć możliwe pakiety dla handlu opcjami w USA, kliknij na “North America”, a następnie przewiń w dół do pozycji “Instrumenty pochodne”..

Przedstawione ceny dotyczą wyłącznie klientów sklasyfikowanych jako nieprofesjonalni i dla danych poziomu 1.

Europa

Akcje
Nazwa pakietu Koszt miesięczny Produkty Cechy szególne
European (BATS/Chi-X) Equities Bezpłatnie Akcje notowane na BATS/Chi-X Obejmuje również dane rynkowe poziomu 2.
Spot Market Germany (Frankfurt/Xetra) 16,25 EUR Akcje będące w obrocie na XETRA lub Frankfurckiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz certyfikaty będące w obrocie na Frankfurckiej Giełdzie Papierów Wartościowych
UK LSE Equities 5,00 GBP Akcje w obrocie na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
Instrumenty pochodne
Nazwa pakietu Koszt miesięczny Produkty Cechy szczególne
German ETF's and Indices 1,25 EUR Niemieckie indeksy (np. DAX) i wybrane ETF-y
Eurex Core 8,75 EUR Kontrakty futures, opcje futures, opcje na akcje i indeksy będące przedmiotem obrotu na giełdzie Eurex
Eurex Retail Europe 2,00 EUR Wybrane instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu na Eurex (np. Mini-Dax Futures)
Stuttgart Boerse incl. Euwax (SWB) 6,00 EUR Akcje i certyfikaty w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Stuttgarcie

Ameryka Północna

Akcje
Nazwa pakietu Koszt miesięczny Produkty Cechy szczególne
Pakiet US Securities Snapshot i Futures + US Equity i Options Add-On Streaming Bundle. Maksymalnie 14,50 USD, minimalnie 4,50 USD.
Więcej informacji: patrz cechy szczególne
Akcje będące w obrocie na giełdzie AMEX, NYSE i NASDAQ oraz opcje na akcje. Opłata podstawowa w wysokości 10 USD za US Securities Snapshot i Futures Value Bundle jest zniesiona, jeśli w danym miesiącu kalendarzowym klient wygeneruje co najmniej 30 USD prowizji.
są generowane.
NYSE (Network A/CTA) 1,50 USD Akcje notowane na NYSE Zakres wszystkich trzech pakietów jest taki sam jak US Equity and Options Add-On Streaming Bundle, jeśli chodzi o akcje.
AMEX (Network B/CTA) 1,50 USD Akcje, które są przedmiotem obrotu na giełdzie AMEX
NASDAQ (Network C/UTP) 1,50 USD Akcje, które są przedmiotem obrotu na NASDAQ
OTC Markets 3,00 USD Akcje notowane na rynku pozagiełdowym (penny stocks)
Instrumenty pochodzne
Nazwa pakietu Koszt miesięczny Produkty Cechy szczególne
Pakiet US Securities Snapshot and Futures Value Bundle + US Futures Value Bundle PLUS Maksymalnie 15,00 USD, minimalnie 5,00 USD
Więcej informacji: patrz cechy szczególne
Kontrakty futures i opcje futures będące w obrocie na CBOT, CME, COMEX i NYMEX Opłata podstawowa w wysokości 10 USD za US Securities Snapshot i Futures Value Bundle jest zniesiona, jeśli w danym miesiącu kalendarzowym klient wygeneruje co najmniej 30 USD prowizji.
są generowane.
CBOT Real-Time 1,25 USD Futures i opcje futures będące w obrocie na CBOT Zakres wszystkich czterech pakietów odpowiada zakresowi pakietu US Futures Value Bundle PLUS w zakresie kontraktów terminowych i opcji terminowych.
CME Real-Time 1,25 USD Kontrakty futures i opcje futures będące w obrocie na CME
COMEX Real-Time 1,25 USD Kontrakty terminowe i opcje na kontrakty terminowe będące w obrocie na giełdzie COMEX
NYMEX Real-Time 1,25 USD Kontrakty Futures i opcje na kontrakty futures będące w obrocie na NYMEX
Pakiet US Securities Snapshot and Futures Value Bundle + US Equity and Options Add-On Streaming Bundle Maksymalnie 14,50 USD, minimalnie 4,50 USD.
Więcej informacji: patrz cechy szczególne.
Akcje będące w obrocie na giełdzie AMEX, NYSE i NASDAQ oraz
opcje na akcje
Opłata podstawowa w wysokości 10 USD za US Securities Snapshot i Futures Value Bundle jest zniesiona, jeśli w danym miesiącu kalendarzowym klient wygeneruje co najmniej 30 USD prowizji.
OPRA (US Options Exchanges) Maksymalnie 1,50 USD, minimalnie bezpłatnie
Dalsze informacje:
Zobacz cechy szczególne
Zapewnia dane opcji z AMEX, ARCA, BATS, BOX, BSE, CBOE2, CBOE, ISE NASDAQ i PHLX Opłata podstawowa w wysokości 1,50 USD zostaje zniesiona, jeśli w danym miesiącu kalendarzowym klient wygeneruje co najmniej 20 USD prowizji.

Świat

Nazwa pakietu Koszt miesięczny Produkty Cechy szczególne
IDEAL FOREX (IDEAL PRO) bezpłatnie Forex
IB FX bezpłatnie Forex
Index CFD (Non Professional, Level I) bezpłatnie CFDs
UK Physical Metals and Commodities (Level I) bezpłatnie Metale szlachetne będące przedmiotem obrotu na londyńskim rynku kasowym

Subskrybcja na platformie TWS

Zakres danych rynkowych dostępnych dla naszych klientów jest niezwykle szeroki, dlatego też udostępniamy, Market Data Subscription Manager oraz Market Data Wizard, dzięki którym możesz szybko i łatwo znaleźć odpowiedni pakiet danych rynkowych dla wymaganego produktu.

Menedżer ds. subskrypcji danych rynkowych (TWS)

Zaloguj się do platformy Trader Workstation (TWS) i wybierz produkt, dla którego chcesz otrzymywać dane rynkowe. Kliknij prawym przyciskiem myszy na papierze wartościowym i wybierz opcję Manage Market Data.

TSLA example

Sekcja Subskrypcje danych rynkowych w Zarządzaniu Kontem otwiera się w domyślnej przeglądarce. Użytkownik otrzymuje przegląd wszystkich pakietów danych rynkowych dostępnych dla wybranego produktu.

MD regions

Wybierz odpowiedni pakiet, zaznaczając pola po prawej stronie danej subskrypcji.
Po dokonaniu wyboru kliknij Continue na dole strony.

Nasdaq

Na koniec otrzymasz zestawienie zamówionych pakietów danych rynkowych.
Kliknij Done. Dane rynkowe w czasie rzeczywistym są natychmiast aktywne na wszystkich platformach.

Należy pamiętać, że aby otrzymywać dane rynkowe na platformie Trader Workstation (TWS), konieczne może być zresetowanie połączenia z serwerami danych rynkowych. Należy zresetować połączenie, naciskając klawisze Ctrl+Alt+F (w przypadku komputerów Mac Control+Option+F). Alternatywnie można ponownie uruchomić platformę transakcyjną.

Ważne: Pakiety danych rynkowych wyświetlane w wyszukiwaniu są jedynie rekomendacją i nie muszą odpowiadać Twoim wymaganiom. Dlatego należy dokładnie sprawdzić swój wybór przed wykupieniem nowych pakietów.

Rezygnacja z danych rynkowych

Zaloguj się do Zarządzania Kontem za pomocą swoich danych do logowania.
Kliknij na ikonę użytkownika w prawym górnym rogu ekranu, a następnie na Settings.

W sekcji Trading Platform wybierz Market Data Subscription

Kliknij na ikonę koła zębatego po prawej stronie Current GFIS Subscriptions, aby uzyskać dostęp do pakietów które możesz subskrybować lub zrezygnować

Subs

Na następnej stronie znajdziesz przegląd różnych regionów świata, dla których dostępne są pakiety danych rynkowych. Kliknij na wybrany region, aby anulować odpowiednie pakiety danych rynkowych.

MD regions 2

Dokonaj wyboru, odznaczając wybrane pola po prawej stronie.
Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk Continue na dole strony.

OPRA 2

Na koniec otrzymasz podgląd pozostałych pakietów danych rynkowych.
Kliknij przycisk Done.

Pozostałe dane rynkowe w czasie rzeczywistym pozostają aktywne na wszystkich platformach przez pozostały okres subskrypcji.

Najczęściej zadawane pytania.

Zakres danych rynkowych dostępnych dla naszych klientów jest niezwykle szeroki, dlatego też udostępniamy Market Data Subscription Manager oraz Market Data Wizard, dzięki którym możesz szybko i łatwo znaleźć odpowiedni pakiet danych rynkowych dla wymaganego produktu.
Aby otrzymywać dane rynkowe w czasie rzeczywistym dla opcji amerykańskich, możesz zasubskrybować dane rynkowe OPRA:

OPRA (US Options Exchanges)
Dostarcza dane o opcjach z AMEX, ARCA, BATS, BOX, BSE, CBOE2, CBOE, ISE NASDAQ i PHLX.

Transmisja i realizacja Twoich zleceń odbywa się zawsze w czasie rzeczywistym. Ceny w czasie rzeczywistym nie są warunkiem koniecznym do handlu poprzez LYNX. Papiery wartościowe, które są wyświetlane z opóźnieniem lub bez cen, mogą być nadal przedmiotem handlu. Przy wyborze rodzaju zlecenia należy jednak pamiętać, że ceny opóźnione mogą się różnić od cen w czasie rzeczywistym..
W celu subskrypcji pakietów danych rynkowych, wartośc rachunku musi jednorazowo przekroczyć 200 USD. Jeśli po pierwszej aktywacji Twója wartość rachunku spadnie poniżej 200 USD, wszystkie subskrypcje zostaną automatycznie anulowane w najbliższym możliwym terminie. Dopiero gdy próg 200 USD zostanie ponownie przekroczony, można ponownie subskrybować pakiety danych rynkowych.

Jeśli w ciągu 60 dni nie nastąpi zalogowanie na jednej z platform handlowych, wszystkie subskrybowane dane rynkowe zostaną automatycznie anulowane na koniec miesiąca.

Ponadto, oczekująca weryfikacja Twoich informacji finansowych, w ramach rocznego raportu, może doprowadzić do anulowania subskrypcji danych rynkowych. Jeśli weryfikacja jest w toku, zostanie to wyświetlone po zalogowaniu się do Strefy Klienta.

Opłaty za płatne pakiety danych rynkowych rozliczane są miesięcznie. Rozliczenie następuje w trzecim dniu roboczym następnego miesiąca.

Wykaz opłat znajdziesz w raporcie z rachunku w sekcji Fees.
Pobierz raport z rachunku papierów wartościowych.

Jeśli nie subskrybujesz danych w czasie rzeczywistym, automatycznie otrzymasz bezpłatnie opóźnione notowania, pod warunkiem, że dany system obrotu to umożliwia. Notowania w czasie rzeczywistym są zazwyczaj płatne. Niektóre pakiety są dostarczane bezpłatnie lub mają zniżki.

Posiadasz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami przez telefon, e-mail,  lub użyj czat w dolnym prawym rogu. Nasi pracownicy dostępni są w każdy dzień roboczy w godzinach od 9:00 do 18:00.

Kontakt z nami

Ewa Wasiak
Ewa Wasiak
Operations Manager