Jak utworzyć wyciąg z rachunku?

Jeśli jesteś zainteresowany utworzeniem wyciągu ze swojego rachunku, skorzystaj z następującej procedury.

Otwórz stronę www.lynxbroker.pl i kliknij na Zaloguj się/Pobierz  1, a następnie wybierz Zarządzanie rachunkiem.

1
Zaloguj się przy użyciu swojej nazwy użytkownika i hasła. Jesteś teraz w administracji swojego rachunku. W górnej części znajduje się menu podstawowe.

Wybierz Reports1 następnie Activity 2, a następnie wybierz Statements 3

1
2
3
Jeśli chcesz utworzyć podsumowanie rachunku z konkretnego dnia, należy postępować według poniższej instrukcji:

Wybierz Daily 1 i ustaw date 2 a następnie kliknij na View 3

2
1
3
Jeśli chcesz utworzyć raport rachunku dla danego okresu, należy postępować w następujący sposób:

W polu Period wybierz Custom Date Range 1  od 2 do 3, a następnie wybierz View 4

1
2
3
4
Wyciąg z rachunku wygląda następująco: