Jak zabezpieczony jest rachunek w LYNX?

Twój rachunek inwestycyjny w LYNX jest chroniony przed możliwymi nadużyciami logowania na kilka sposobów. Podstawowe metody zabezpieczania rachunku w LYNX:

Aby wzmocnić już i tak wysoki poziom bezpieczeństwa, firma LYNX daje swoim klientom możliwość złożenia wniosku o dodatkowe zabezpieczenie rachunku podczas logowania. Tym dodatkowym zabezpieczeniem jest system kodów, który należy wprowadzić przy każdym logowaniu się na rachunek.

Dodatkowe zabezpieczenia rachunku w LYNX

Istnieją dwie możliwości dodatkowego zabezpieczenia:

Można użyć pierwszej albo drugiej opcji zabezpieczenia.

Podczas korzystania z karty bezpieczeństwa wymagane jest zawsze wprowadzenie cyfrowych znaków alfanumerycznych, które znajdują się na karcie zabezpieczającej. Alternatywą karty zabezpieczającej jest użycie aplikacji na telefon, która generuje specjalne kody potrzebne do zalogowania się na rachunek/platformę.

Dodatkowo w Zarządzaniu kontem można ustawić z których konkretnych adresów IP będzie możliwe logowanie się do rachunku.