Jak zmienić rachunek gotówkowy na marżowy?

Jeśli masz otworzony rachunek gotówkowy z LYNX, a jesteś zainteresowany korzystaniem z rachunku marżowego, poniższa instrukcja wyjaśni Ci jak takiej zmiany dokonać.

Rachunki różnią się znacząco czasem, po jakim po zamknięciu pozycji, gotówka jest do Twojej dyspozycji. Podczas gdy na rachunku gotówkowym musi minąć kilka dni roboczych (dla akcje 3, forex 2, opcja 1) po zamknięciu pozycji zanim gotówka będzie do dyspozycji, w przypadku rachunku marżowego gotówka jest dla Ciebie dostępna natychmiast po zawarciu transakcji.

W przypadku obu tych rachunków opłata za prowadzenie rachunku wynosi zero.

Jeśli posiadasz rachunek gotówkowy, masz więcej niż 21 lat i chciał byś korzystać z wygód rachunku marżowego, postępuj zgodnie z następującą instrukcją. Otwórz strone www.lynxbroker.pl i kliknij na Zaloguj się /Pobierz 1 , a następnie z menu  wybierz  Zarządzanie kontem 2.

1
2

Zaloguj się przy użyciu swojej nazwy użytkownika i hasła. Jesteś w administracji swojego konta. W górnej części znajduje się menu podstawowe, w którym wybierz Manage Account, Settings 1i  Configure Account 2, a następnie wybierz Account Type3.

1
2
3

W rzędzie “Current account type is …” sprawdź jaki rodzaj rachunku posiadasz. Jeśli jesteś posiadaczem rachunku gotówkowego,  zostanie to określone jako ‘cash’ 1. By zmienić na rachunek marżowy, w rządku Account Type, wybierz Margin Margin 2, a następnie potwierdź klikając na Continue. Wybór Portfolio margin nie jest dla klientów detalicznych, ale dla dużych firm inwestycyjnych. 

1
2
 

Aby Twój rachunek został zmieniony, konieczne jest potwierdzenie dalszych informacji dotyczących planu inwestycyjnegou 1, doświadczenia oraz finansów. Konieczne jest wykazanie się określonym poziomem wiedzy inwestycyjnej, wiedza o instrumentach którymi chcesz handlować, musi być na poziomie dobrym (good) lub bardzo dobry (extensive)  2. Musisz mieć także co najmniej 100 wykonanych wcześniej transakcji w ramach swojego doświadczenia. W odniesieniu do informacji finansowych, konieczne jest aby zadeklarowana przez Ciebie posiadanie środków o wartości netto oraz aktywów płynnych   3 była wyższa niż 20000 $, a Twój roczny dochód (Annual Income) był wyższy niż $ 40- 000-

Aby potwierdzić kliknji na Continue.

Na następnej stronie, przeczytaj zgodę wyjaśniającą ryzyko korzystania z rachunku marżowego, a następnie potwierdź klikając na „I agree“1. Następnie złóź podpis  2, a  zmianę rachunku z gotówkowego na marżowy dokończysz klikając na przycisk Save and Continue.

1
2
Twoje rachunek zostanie zmieniony na marżowy w ciągu jednego dnia roboczego, po tym czasie będzie można korzystać ze wszystkich jego wygód.

Fakt, że rachunek został zmieniony, można sprawdzić po zalogowaniu w Zarządzaniu kontem.